Návod k montáži filtrů

 

 

Návod k montáži korpusů filtrů řady BB

Parametry:


Rozměr: 175 x 345 mm

Připojení na potrubí: vnitřní závit 1“

Maximální pracovní tlak: 6 barů

Maximální teplota vody : 45 °C

Rozměr filtrační vložky: 115 x 250 mm

 

Montáž

Doporučujeme montáž odborníkem !

Před instalací je nutné zkontrolovat tlak v potrubí, aby nepřesáhla dovolenou hodnotu ! (6 bar)

Před instalací je nutné uzavřít přívod vody !

 

Postup montáže:


Odšroubovat hlavu filtru (pomocí přiloženého speciálního klíče na korpusy)


Pomocí hmoždinek upevnit držák filtru na stěnu (apod. dle místních podmínek) Doporučená minimální velikost hmoždinek je průměr 12 mm.


Pomocí dodaných samořezných šroubů přišroubovat hlavu filtru k držáku.


Na straně OUT (výtoku vody), vyšroubovat (pomocí šroubováku přiměřené velikosti) zátku. Do otvoru zašroubovat přechododku  připevnění manometr a na ní manometr.


Doporučení – je vhodné na obě strany připojení filtru na vodovodní potrubí instalovat ventil – z důvodu možnosti uzavření vody při výměně filtrační vložky – není nutné, pokud je možnost uzavření vody jiným způsobem.


Provést připojení na potrubí rozvodu vody se zachováním směru průtoku vody


Do korpusu filtru vložit filtrační vložku, u speciálních filtračních vložek tak, aby šipky směřovaly směrem nahoru. U filtračních vložek z PP vlákna toto označení není, jejich orientace je libovolná. Na filtrační vložku nasunout distanční kroužek (zelený), který umožňuje snadnější montáž korpusu filtru k hlavě filtru.


Do drážky k tomu určené vložit těsnění (O-kroužek) a našroubovat korpus k hlavě filtru.


Otevřít přívod voddy, pokud jsou instalovaní ventily u filtru tyto také otevřít.


Pomocí odvzdušňovacího šroubu, na straně nátoku vody do filtru, povolením tohoto šroubku odvzdušnit filtr.

 

 

 


Návod k montáži korpusů filtrů řady 10“


Parametry:


Rozměr: 135 x 345 mm

Připojení na potrubí: vnitřní závit 1“

Maximální pracovní tlak: 6 barů

Maximální teplota vody: 45 °C

Rozměr filtrační vložky: 65 x 250 mm


Montáž


Doporučujeme montáž odborníkem !

Před instalací je nutné zkontrolovat tlak v potrubí, aby nepřesáhla dovolenou hodnotu ! (6 bar)

Před instalací je nutné uzavřít přívod vody !


Postup montáže:


Odšroubovat hlavu filtru (pomocí přiloženého speciálního klíče na korpusy)


Pomocí hmoždinek upevnit držák filtru na stěnu (apod. dle místních podmínek)


Pomocí dodaných samořezných šroubů přišroubovat hlavu filtru k držáku.


Doporučení – je vhodné na obě strany připojení filtru na vodovodní potrubí instalovat ventil – z důvodu možnosti uzavření vody při výměně filtrační vložky – není nutné, pokud je možnost uzavření vody jiným způsobem


Provést připojení na potrubí rozvodu vody se zachováním směru průtoku vody


Do korpusu filtru vložit filtrační vložku, u speciálních filtračních vložek tak, aby šipky směřovaly směrem nahoru. U filtračních vložek z PP vlákna toto označení není, jejich orientace je libovolná. Na filtrační vložku nasunout distanční kroužek (zelený), který umožňuje snadnější montáž korpusu filtru k hlavě filtru.


Našroubovat korpus k hlavě filtru, dbát na to, aby byly správně umístěny těsnící o-kroužky.


Otevřít přívod vody, pokud jsou instalovaní ventily u filtru tyto také otevřít.


Pomocí odvzdušňovacího šroubu povolením tohoto šroubku odvzdušnit filtr.

 

 

 


Návod k montáži setů filtrů


Montáž


Doporučujeme montáž odborníkem !

Před instalací je nutné zkontrolovat tlak v potrubí, aby nepřesáhla dovolenou hodnotu ! (6 bar)

Před instalací je nutné uzavřít přívod vody !


Postup montáže:


Sety filtrů můžeme instalovat dvěma způsoby, prvním způsobem je instalace kdy filtry jsou instalované těsně vedle sebe a celý set připojen ke stěně pomocí držáku korpusu filtru řady BB.


Druhá možná instalace je, že jednotlivé filtry jsou umístěny v libovolné vzdálenosti od sebe a každý korpus je připevněn ke stěně samostatně pomocí dodaných držáků. Volba druhu instalace závisí na místních podmínkách, kde je set filtrů instalován.


Vždy je nutné dodržet pořadí filtrů, podle vyznačení na hlavě filtrů !


Instalace setu filtrů těsně vedle sebe


Na vybrané místo připevníme hlavu filtru typu BB s připojenými hlavami filtrů 10“, propojení jednotlivých filtrů je pomocí vsuvek 1“ dodávaných s filtry.


Vzhledem k rozdílné velikosti je set upevněn ke stěně pouze držákem filtru BB, který musí být náležitě upevněn ke stěně.


Dále postupujeme podle návodů k jednotlivým typům filtru.


Doporučená instalace ventilů se provede před první a za poslední filtr sestavy.


 

Instalace setu filtrů v libovolné vzdálenosti od sebe


Jednotlivé filtry upevníme ke stěně (viz návod k jednotlivým typům filtrů) v libovolných vzdálenostech od sebe se zachováním pořadí filtrů, které je vyznačeno na hlavách filtrů (1. – 3.)


Provedeme propojení filtrů pomocí, potrubí a vhodných instalačních tvarovek.


Dále postupujeme podle návodů k jednotlivým typům filtru.


Doporučená instalace ventilů se provede před první a za poslední filtr sestavy.


 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF